نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي


فرمت فایل:word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :44 فهرست مطالب : ۱-مقدمه ۲-ادبیات تحقیق ۲-۱-فرهنگ سازمانی شکل گیری فرهنگ سازمانی طبقه بندی فرهنگ سازمانی : ۱-فرهنگ مکانیکی( (Mechanic culture ۲-فرهنگ ارگانیکی (organic cuiture) ارزش ها : فرض های زیرساز بنیادی : فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی : الف ) فرهنگ قوی الف –۱- تعریف فرهنگ قوی الف-۲-خصوصیات فرهنگ های قوی ب-فرهنگ ضعیف ب-۱-تعریف فرهنگ ضعیف ب-۲-خصوصیات فرهنگهای ضعیف مدل های فرهنگ …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *