نقش فرهنگ سازمانی در اجرای موثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی (MIS)

نقش فرهنگ سازمانی در اجرای موثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی (MIS)

نقش-فرهنگ-سازمانی-در-اجرای-موثر-سیستم‌های-اطلاعاتی-مدیریتی-(mis) این مقاله به فرهنگ سازمانی به عنوانیک عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی(MIS) اشاره می‌کند. مدارکی وجود دارد که از چند دههگذشته روند رو به رشدی در تعداد مطالعاتی که به مسائل فرهنگی در ادبیات سیستم ها…دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *