هارمونیک در سیستم های قدرت و اثرات آن بر روی ادوات قدرت


مقدمه : استفاده از مبدلهای الکترونيک قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گرديد بسياری از مهندسان برق در مورد توانايی پذيرش اعوجاج هارمونيکی توسط سيستم های قدرت به بحث و تبادل نظر پرداختند . پيش بينی های نگران کننده ای از سر نوشت سيستم های قدرت در صورت اجازه استفاده از اين تجهيزات انجام گرفت . در حالی که بعضی از اين پيش بينی ها بيش از حد قلمداد می شد ، ولی بررسی مفهوم کيفيت برق مديون آنها ، بدليل پيگيری درباره اين مسئله ن …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *