واحد پرورش قارچ 40تنی

این پروژه در 48 صفحه و در قالب word میباشد نوع شرکت : پرورش قارچ 40 تنی ظرفیت اسمی : 40 تن در سال نوع طرح : احداث کارخانه 40 تنی قارچ خوراکی تولیدات ؛ نوع تولیدات : قارچ خوراکی – کمپوست مواد اولیه : بذر- کلش گندم وجو- کودمرغی- کوداوره- خاک – سموم ضدعفونی کننده – گچ وآهک زمین و ساختمان ؛ مساحت زمین : 2500مترمربع سطح زیربنا : 1500مترمربع تعداد کارکنان ؛ تولیدی : 5 نفر اداری و ستادی : 4 نفر جمع : 9 نفر نحوه تامین مواد اولیه و میزان آن ؛ داخلی : …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *