پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک

پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک

پارادایم-دولت-الکترونیک-ضرورتی-اساسی-در-استقرار-شهرداری-الکترونیکمقاله مدیریت، امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تکنولوژی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات،جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده اند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی اطلاعات نیز یک فرصت انکار ناپذیر است .شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکی شهرودانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *