پاورپوینت تحلیل و بررسی فضای اشپزخانه


اشپزخانه از مهم ترین فضا های منزل میباشد و جزو عرصه ی عمومی قرار می گیرد و طراحی ان نیز دارای ضوابط و اصول خاصی می باشد… از نکان مهم در طراحی اشپزخانه مثلث کار و ارتباط ان که همان سینک و گاز و یخچال هست می باشد که محیط ان باید کمتر از 6متر یاشد همچنین نباید توسط عملکرد های جانبی قطع گردد. نکات مهم در طراحی اشپزخانه: مشخص کردن محل پنجره در فضاقرار دادن سینت رو به روی پنجرهحدالامکان یخچال و فریزر در سمت راست سینک قرار گیرندقرارگیری اجاق در سمت چپ سینکنصب حداق …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *