پاورپوینت روش های تقویت دیوار برشی-29 اسلاید


براي جبران ضعف برشی دیوار، صفحات FRP در راستاي طول دیوار موازي با آرماتورهاي عرضی به صورت افقی در دو وجه دیوار نصب میگردد. نحوه عملکرد FRP بدین صورت میباشد که پس از ایجاد ترك برشی در بتن، کرنش در FRP در آن منطقه افزایش یافته و نیروها به FRP منتقل میگردد. نتایج نشان میدهد که تقویت برشی دیوار با صفحات FRP سبب افزایش مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی و شکل پذیري دیوار میگردد. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *