پاورپوینت پارامتر های موثر بر شکل پذیری سازه بتن آرمه و دیوار های برشی -27 اسلاید


براي مقاوم بودن دیوارهاي برشی در مقابل زلزله لازم است آنها داراي استحکام بالا، ظرفیت اتلاف انرژي خوب و حداقل تنزل سختی باشند. باید دانست که رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ها تضمین کنندة مقاوم شدن کامل ساختمانها در برابر نیروهاي ناشی از زلزله نیست. به همین جهت باید رفتار سازه ها را به طور کلی و به دقت مورد توجه قرار داد. شکل پذیري یکی از خواص بسیار مهم سازه هایی است که اگر تحت تأثیر نیروهاي لرزه اي واقع شوند، باید از خود بروز دهند. هر سازة پایدار یا مقاوم در برابر زلزل …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *