پاورپوینت گودبرداری وسازه های نگهبان-180 اسلاید


فشار جانبي وارد بر ديوارگود به علت وزن توده خاک مجاور ويا سربارهاي وارد بر آن است. اين سربار ميتواند براثر وزن ساختمانهاي مجاور و يا بهره برداري از معابر مجاور باشد. اگر نيروهاي وارده بر جداره گود از مقاومت خاک بيشتر باشند ديواره گود دچار ريزش خواهد شد. بنا براين اگر پس از انجام محاسبات مشخص گرديد خاک به تنهايي نمي تواند در برابر فشار هاي جانبي مقاومت نمايد بايد با احداث سازه هاي نگهبان مناسب ديواره گود پايدار گردد. سازه هاي نگهبان سازه هاي موقتي ويا دائم هستندکه براي مهار ترانشه اجرا مي شوند. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *