پایان نامه آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد. فهرست مطالبمقدمه ۷بیان مسئله ۹تدوین سؤالات اساسی پژوهش ۱۱اهداف و ضرورت پژوهش ۱۱هدف اصلی: ۱۲هدف فرعی: ۱۲مفاهیم اساسی ۱۵چارچوب نظری ۱۵دیدگاه روان‌شناسی در مورد جرم ۱۵الف) نظریه آسیب‌پذیری هورتون کولی ۱۷ب) نظریه روانی ـ زیستی شارل فوریه ۱۷دیدگاه جامعه‌شناختی در مورد جرم ۲۰۱ـ رویکرد نقش‌گرایانه ۲۰۲ـ نظریه فشارساختی ۲۰۳ـ نظریه کنترل جرم ۲۰۴ـ نظریه تضاد ۲۱۵ـ نظریه تعارض فرهنگی(Henry moc key) 216ـ بزهکاری به عنوان …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *