پایان نامه بررسي تاثير خدمات حمايتي کميته امداد امام خميني بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار


این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد و به روش کمی انجام گرفته است.دارای 192 صفحه WORD. فقر زنان به عنوان مساله ای که از دیرباز تاکنون در تمام جوامع بشری وجود داشته؛ در سالهای اخیر توجه سیاستگذاران اجتماعی را بیش از پیش به خود جلب نموده و ارائه راهکارهای متفاوتی در راستای مبارزه با این معضل اجتماعی موجب شده است؛راهکارهایی که در گذشته در رابطه با مبارزه با فقر زنان مطرح بودند عمدتا” بر نقش های مادری و خانه داری زنان تمرکز داشتند و ارائه …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *