پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانشجویان


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 71 صفحه می باشد. فهرست مطالبمقدمه ۷بیان مسئله ۱۰اهمیت و ضرورت مسئله ۱۱فرضیه تحقیق ۱۲تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۱۲تعریف کمرویی ۱۲تعریف استرس ۱۵مدل تحریک بیش از حد ۱۸ارزیابی شناختی ۱۸برانگیختگی استرسورها ۱۹۲) پاسخ استرسی ۲۰مدل های استرس ۲۳مدل مبتنی بر محرک ۲۴۲) مدل مبتنی بر تاثیر متقابل ۲۴۳-الگوی جنبه پردازی ۲۶روش های پیشگیری از ایجاد استرس ۲۸الف) واکنش های استرس کلی هستند. ۲۸ب) واکنش های استرسی اقتصادی هستند. ۲۹ج) خود به خود بودن واکنش های استرس ۳۰د) و …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *