پایان نامه بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 71 صفحه می باشد. فهرستمقدّمهبیان مسألهاهمیت و ضرورت مسألهاهداف و مقاصد تحقیقسئوالات و فرضیه های تحقیقمتغیرهای تحقیقتعاریف واژه ها و اصطلاحاتادبیات تحقیق ( مبانی نظری و تئوریک )سیر تاریخی مفهوم کارآفرینیرضایت شخصی و استقلال طلبی در کارآفرینیکارآفرینی و رشد اقتصادیرابطه ی توسعه پایدار و کارآفرینیمدیریت یا کارآفرینیسیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادیتفاوت کارکردهای کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقلکارآفرینان اقتصاد کشاورزیکارآفرینان آزاد در ابهرکار …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *