پایان نامه برنامه ریزی . کنترل پروژه


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 83 صفحه می باشد. فهرستفصل اولبرنامه ریزی و مدیریت پروژه .. ۱سیکل زندگی یک پروژه طی عملیات برنامه ریزی .. ۴فصل دومکارخانه و هدف آن . ۹فازهای پروژه . ۱۳تعریف ساختار شکست کار … ۱۴فاز اول پروژه ۲۰فاز دوم پروژه … ۲۱ساختار A/P BS . 21ساختار OBS . 23ساختار CBS . 24ساختار PBS . 29ساختار FBS . 35ماتریس RWBS .. 38WBS نهایی .. ۴۰دیکشنری WBS .. 45برنامه ریزی و کنترل پروژهفاز چهارم .. ۵۰فصل سوممعرفی نرم افزار &hell …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *