پایان نامه بهينه سازي كانورتور آمونياك شماره 2 پتروشيمي رازي


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 84 صفحه می باشد. فهرست رديف عنوان صفحه 1 مقدمه 9-2 2 آشنايي با Converter D-105 11-9 3 شرح پروژه 13-12 4 فعاليت هاي بهينه سازي کانورتور 55-13 5 مدت اجراي پروژه و نحوه پيشرفت 58-55 6 خاتمه و تشکر 58 7 ضميمه 1(طرح راهنماي نصب Top Exchanger Shell ) 60 8 ضميمه2 ( نقشه شابلن برشکاري) 61 9 ضميمه3 (ليست تجهيزات) 66-62 10 ضميمه 4 (ترکيب گروه اجرايي) 67 11 ضميمه 5 (محاسبات و نقشه Auxiliary Pl …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *