پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 129 صفحه می باشد. فهرستچکیدهمقدمه ۱فصل اول : کلیات ۲۱ ) بیان مسئله ۳۲ ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳۳ ) فرضیه ها ۳۴ ) اهداف بررسی ۴۵ ) روش انجام تحقیق ۴فصل دوم : نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان) ۵۲ . ۱ ) تاریخ و فرهنگ اشکانیان ۶۲ . ۲ ) چگونگی تشکیل حکومت پارتیان (اشکانیان) & …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *