پایان نامه حقوق کیفری


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 193 صفحه می باشد. فهرستچکیده : ۱مقدمه : ۲الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق : ۲سؤالهای اصلی تحقیق : ۳ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق : ۳ج ) دلیل انتخاب موضوع : ۳د ) روش بررسی : ۳ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) : ۴فصل اول : جرم انگاری ۶۱ . ۱ ) جرم انگاری و هدف آن ۷۱ . ۲ ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیف …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *