پایان نامه مرکز تحقیقات نجوم


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 102 صفحه می باشد. فهرستمقدمه ۱اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن ۱فصل اول: ۴مطالعات پایه ۴۱ . ۱ ) مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و …. ۵۱ . ۲ ) مطالعات پیرامون نجوم ۱۷۱ . ۲ . ۱ ) مفاهیم پایه و اطلاعاتی از دانش ستاره شناسی ۱۷جهان، ستارگان، منظومه شمسی، خورشید، سیارات، سیارکها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهاب سنگها، سیاره زمین، اثرات معلول، چرخ …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *