پایان نامه مقایسه باورهای غیر منطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و مادران دارای فرزند عادی


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 112 صفحه می باشد. فهرستفصل اول ۱مقدمه ۲اهداف تحقیق ۵اهمیت و ضرورت مسئله ۶فرضیات و سوالات تحقیق ۷متغیر های تحقیق ۸تعاریف عملیاتی ۹فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۱مقدمه ۱۲بیماری های فرض & …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *