پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد. چکیدههیجان خواهی مانند برون گرایی براساس توانایی برانگیختگی قرار دارد. فردی که زیاد هیجان خواه است تحریک مغزی مداوم را ترجیح می دهد، از کارهای یکنواخت خسته می شود و همواره به دنبال آن است که از طریق تجربه های مهیج انگیختگی خود را بیشتر کند. فردی که کم هیجان خواه است تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای یکنواخت را نسبتاً خوب تحمل می کند . بنابراین هدف مطالعه اخیر بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد می باشد جامعه م …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *