پایان نامه و پروژه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (قابل ویرایش / فایل Word)تعداد صفحات 73


پروژه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده :در سالهاي اخير اقدامات مختلفي براي بهينه سازي و تغيير سيستم هاي قدرت از ساختار جديدي تحت عنوان ” تجديد ساختار ” صورت گرفته است. محدود شدن شبکه هاي توزيع بين توليد و انتقال از يک سو و مراکز بار از سويي ديگر آن را تبديل به يک شبکه پسيو نموده است. ليکن استفاده ازواحدهاي توليدي کوچک (توليدات پراکنده ) همچون توربينهاي گازي، بادي، پيلهاي سوختي و. .. در سالهاي اخير باعث تغيير وضعيت اين شبکه از يک شبکه پسيو به يک شبکه اکتيو گرديد …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *