پایان نامه چالش‏ها و تكنيك‌هاي مقابله در ارتباطات انساني: مطالعه موردي زوج‏هاي بين فرهنگي


این پایان نامه در دانشگاه تهران در مقطعه کارشناسی ارشد و به روش کمی و کیفی انجام گرفته است. به همراه پرسشنامه. 173 صفحه. نوع فایل: WORD , PDF. ارتباط را مي‌توان شكلي از كنش متقابل دانست كه از طريق انتقال نمادها صورت مي‌گيرد، نمادها ممكن است اشاره‌اي، تصويري، تجسمي و يا لفظي باشد كه به منزله محرك رفتار عمل مي‏كنند (مك برايد؛ 225 :1375). اين برداشت از مفهوم ارتباطات بسيار قديمي و وسيع است و شامل جنگ، مهاجرت و انتقال فناوري نيز مي‌شود. اما در اين پايان&rl …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *