پایان نامه کارشناسی ارشد نصاب پذیری مهریه


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی 103 صفحه چکیده: تعيين مهريه براي زن در ازدواج امري تأييدي در اسلام بوده و خداوند متعال نيز به پرداخت آن تأکيد فرموده است. با اينکه در اسلام بر استحباب مهريه­ ي کم و کراهت زيادي آن تأکيد شده است ولی در سال ­هاي اخير ميزان آن افزايش زيادي پيدا کرده و اين امر مشکلاتي را در جامعه بوجود آورده است، که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد. در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد: نظر اول که نظر مشهور ف …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *