پایان نامه ی بررسي و مقایسه بين خودپنداره دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد. doc


نوع فایل: word قابل ویرایش 82 صفحه جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی مقدمه: توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد. انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *