پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان

پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر بدحجابي در بين دانشجويان

پرسشنامه-بررسي-عوامل-موثر-بر-بدحجابي-در-بين-دانشجوياندر اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده كه شامل 20 سؤال بوده كه متغير وضعيت ديني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی از طريق گزينه هاي سؤالات6,8,14 1,3,مورد سنجش قرار گرفته است. وضعيت رواني دانشجويان از طريق سؤال هاي پرسشنامه عزت نفس كه شامل سؤال های 2,4,5,7 ميباشد مورد محاسبه قرار گرفته است….دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *