پرسشنامه تعادل کار-زندگی

پرسشنامه تعادل کار-زندگی

پرسشنامه-تعادل-کار-زندگیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه استاندارد در یکی از تحقیقات چاپ شده در یکی از مجلات بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است و تعادل بین کار و زندگی شخصی را ارزیابی می نماید. طیف مورد استفاده 5 در جه ای لیکرت است. منیع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر گردیده است.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *