پرسشنامه تعارض و ابهام نقش

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش

پرسشنامه-تعارض-و-ابهام-نقشپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامهاستاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده و روایی وپایایی ان تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای 20 سوال جهت سنجش تعارض و ابهام نقش می باشد. دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *