پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

پرسشنامه-حکمرانی-خوب-سازمانیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است که دارای 21 سوال می باشد و 5 بعد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: 1-نتیجه گرایی 1 تا 4 2-اثربخشی نقش ها و وظایف 5- 7 3-ارتقای ارزش ها 8- 10 4-شفاف سازی 11 -14 5-ظرفیت سازی 15 -17 6-پاسخگویی 18-21دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *