پرسشنامه خشنودی شغلی

پرسشنامه خشنودی شغلی

پرسشنامه-خشنودی-شغلیپرسشنامه آماده رشته مدیریت، اين آزمون توسط اسميت و همکارانش در سال 1969 ساخته شد. پرسشنامه خشنودی شغلي شامل 21 سئوال پنج گزينه اي است که از گزينه کاملاً موافقم (1) تا کاملاً مخالفم (5) ادامه دارد و بر اساس مقياس ليکرت نمره بندي شده است. این پرسشنامه چهار بُعد خشنودی از ماهیت شغل، خشنودی از سرپرست، خدانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *