پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی

پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی

پرسشنامه-سنجش-خودآگاهی-شخصیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 10 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت ایت. شیوه امتیازدهی و نیز منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر گریده است.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *