پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

پرسشنامه-سنجش-شایسته-گزینی-مدیرانپرسشنامه مدیریت، این پرسشنامه حاوی 81 سوال می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: مهارتهای رفتاری و فکری: 1 تا 30 دانش و معلومات حرفه ای: 31 تا 38 بینش و نگرش: 39 تا 49 اعتبار: 50 تا 55 ویژگیهای شخصیتی: 56 تا 81دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *