پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه-عدالت-سازمانی-نیهوف-و-مورمنپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط نیهوف و مورمن ساخته شده و در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین روایی و پایایی آن تایید شده است. این پرسشنامه حاوی 20 سوال است که سه بعد توزیعی، رویه ای و مراوده ای عدالت سازمانی را مورد سنجش …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *