پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه-معنویت-در-محیط-کارپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد که حاوی 15 سوال برای سنجش معنویت در محیط کار با ابعاد زیر می باشد: احساس همبستگی: 1 تا 4 – همسویی با ارزش ها: 5 تا 9 – احساس معنا در کار: 10 تا 15 منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *