پروژه آماده: آشنایی با انواع مختلف و جنبه های گوناگون فناوری RAID یا Redundant Array of Independent Disks – فایل ورد 41 صفحه


فهرست جدول‌ها ‌ب فهرست شكل‌‌ها ‌ج فصل 1- آشنایی با Raid.. 1 1-1- مقدمه 1 1-2- کمي تاريخچه. 1 1-3- انواع فناوري RAID… 2 1-4- ديگر حالت‌هاي فناوري RAID… 11 فصل 2- آشنایی با raid و برخی از سطوح.. 14 2-1- مقدمه 14 2-2- &nb …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *