پروژه پایانی، ترانسفورماتور 50 صفحه فایل ورد


ترانسفورماتورها در سیستم های ac برای اندازه گیری ، ولتاژ و انرژی و نیز برای اندازه گیری ضریب توان ، بسامد و نمایش همزمانی به کار می روند . ترانسفورماتورها در مدارهای حفاظت سیستمهای قدرت برای کار رله های اضافه جریان ، کسر ولتاژ و دیگر انواع رله کاربرد وسیعی دارند . در تمام کاربردهای پیش گفته ترانسفورماتورهایی را که همراه اسبابهای اندازه گیری به کار می روند ترانسفورماتور جریان یا فقط C.T نامیده می شود . ترانسفورماتوری که برای اندازه گیری ولتاژ به کار می رود ترانسفورماتور ولتاژ یا ترانسفورمات …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *