پروژه پایانی، نقش خازن در سیستم های انتقال و توزیع 41 صفحه فایل ورد


اصلاح ضریب قدرت (PFC) هدف اصلی از اصلاح ضریب قدرت (Power factor correction) جبران توان راکتیو پس فاز سلفی با تزریق توان راکتیو معادل و پیش فاز است. بار خازنی مورد نیاز با قراردادن خازن بصورت موازی با شبکه توزیع تامین می شود. کوچک بودن ضریب قدرت، باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری تولید، توزیع و نگهداری تجهیزات شبکه می شود و بنابراین در صورت پائین بودن ضریب قدرت از حد معینی، هزینه توان راکتیو مصرفی هم محاسبه و از مشترک دریافت می گردد. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *