کاربرد لیدار در نقشه برداری و هیدروگرافی

استفاده از فن آوری لیزر برای اندازه گیری فاصله در اواسط دهه 1960 در نهایت منجر به استفاده آزمایشی از لیدار برای محاسبه توپوگرافی گردید .بر این اساس در هنگام استفاده از این فن آوری ملاحظه گردید که هواپیما از فراز دریاچه پرواز میکند گیرنده دو موج برگشتی را نشان می دهد این حالت نشان میداد که با استفاده از این قبیل سیستم ها میتوان سطح وکف سطوح آبی را به دست آورد …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *