گزارش كارآموزي بانك رفاه


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:90 فهرست مطالب عنوان صفحه تاريخچة بانكداري در ايران 2تاريخچة بانك رفاه كارگران 3معرفي بانك رفاه كارگران 3بانك استقراضي ايران 5چارت سازماني 6موقعيت و آدرس بانك 6تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه 7تسهيلات قبل از صدور كالا 7مبلغ تسهيلات 8مدت بازپرداخت تسهيلات 8نرخ تسهيلات 9وثايق 9نحوة اعطاي تسهيلات 10اعمال نظارت بانك 10ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده 10بازپرداخت 11تسهيلات بعد از صدور كالا 12مبلغ تسهيلات 12مدت بازپرداخت تسهيلات 13نرخ تسهيلاتي پرداختي 13 …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *