گزارش کار آموزی مجتمع مس شهربابک


چکيده در گزارش پیش رو ، تمامی سعی در این است که خواننده از محل کارآموزی و شرایط آن تصویری در ذهن خود مجسم کند و با کارکرد ماشین¬های ابزار در این کارخانه¬ به درستی آشنا شود،همچنین میتواند از اطلاعاتی مانند تاریخچه¬ی مس ، ظرفیت¬های موجود در هر قسمت از کارخانه و موارد مصرف هر تولیدی در کارخانه بهره¬مند شود . در این گزارش چگونگی کار با ماشین تراش که نوعی از ماشین ابزار است شرح داده شده ، قسمت¬های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته ونکته¬های مهمی که در هنگام کار با آن باید ر …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *