گزارش کاموزی -تصفيه آب خام و تهيه آب شرب و دمي demi به روش اسمز معكوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:90 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول – آب يك نگاه كلي 1-1- مقدمه 11-2- آب و اهميت آن 41-3- كيفيت آب 41-4- كيفيت آبها 10فصل دوم – كاربرد تكنولوژي غشاء در تصفيه آب (اسمز معكوس) 2-1- دانشگاه كاليفرنيا و اولين دستگاه اسمزمعكوس 142-1-1- اساس كار اسمز معكوس 162-1-2- تكنولوژي اسمز معكوس 182-1-3- تعاريف مهم در اسمز معكوس 222-1-4- غشاء اسمز معكوس (غشاي مناسب) 242-2- جلوگيري از تشكيل رسوب و معلق نگه داشتن آن 28الف ) رسوب گرفتگي غشاء 282-2-1- محل من …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *