90 سوال رشته جوشکاری گاز آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای


تعداد 90 سوال از 2 دوره آزمون کتبی رشته جوشکاری گاز آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور با پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است . …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *